Vše pro via rodiče

Milí VIA rodiče. Také vy držíte v rukou paletu, kterou je malovaná naše škola. Stáli jste při jejím založení a jste spolu s učiteli a dětmi jejími dalšími tvůrci. Jste stěžejním pilířem výchovy i vzdělávání vašich dětí a spolupráce rodič-dítě-pedagog je pro nás ve VIA Montessori zásadní. Děkujeme vám za veškerou podporu a spolupráci!

Potřebné informace o škole z pohledu rodiče najdete níže, a pokud zde právě ta vámi hledaná chybí, kontaktujte nás emailem  na sekretariat@viamontessori.cz, telefonem 605 492 060. Případně se rovnou spojte s vaší kmenovou učitelkou. 

Informace o rozvrhu

První trojročí

Toto období je magické. Byl jsem malé dítě, ale stávám se zodpovědným školákem. Během této doby se učím samostatnosti, odpovědnosti za své chování, činy a výuku. Pravidla a řád. Nejsem jen já! Jsem já v partě spolužáků. Buduji si zde postavení. Zajímám se o velký svět kolem sebe, který rád objevuji. Nejdříve zkoumám třídu, školu a její okolí, pak se odvážím jít dál a dál… Jsem fascinován příběhy, zvláštními věcmi, hrdiny a výzvami. Jsem školák objevitel! 

Druhé trojročí

Děti ve věku 9 - 12 prožívají přechod z dětství k dospívání. Stále procházejí tzv. intelektuální fází a dokáží si bez problémů osvojit i abstraktní učivo. Vycházejí ze svého vlastního světa a zkoumají okolní svět v různých souvislostech. V tomto období jsou děti velmi společenské. Vztahy se dostávají do popředí. Rády pracují ve skupině.  Vidění světa je často černobílé a důležitá je pro ně spravedlnost. 6. ročník se již připravuje na přechod do 3. trojročí. Součástí je také příprava ročníkové práce.

Chcete podpořit své dítě ve čtení? Zde jsou naše - vaše tipy na knížky. 

Třetí trojročí

Co je důležité pro dospívající? Získat odpověď na složitou otázku “Kdo jsem já?”. V tom se jim snažíme pomoci, podávat zpětnou vazbu a uvědomit si kdo jsou, jaké mají silné a slabé stránky a jak můžou svým jednáním ovlivnit své okolí a svět. Hledají své místo ve společnosti. Snaží se zjistit co nejvíce o okolí a utváří si tak svůj vlastní názor. U dětí ve věku 12-18 let dochází nejen k velké proměně těla, ale také osobnosti. Klademe důraz na celostní vzdělávání, budování přátelského vztahu, projektovou výuku a praktické činnosti. Snažíme se propojit učivo a praktické činnosti mimo školu na školním pozemku v Kozmicích, exkurzích a při práci ve Fajné dílně.

komunikace se školou

Každý rodič je v kontaktu s kmenovou učitelkou nebo učitelem svého dítěte. Při aktuálních změnách ve výuce je rodiči posílán email z adresy jeho kmenové učitelky/učitele.  Minimálně dvakrát ročně pozýváme rodiče na třídní schůzky a každý půl rok skupinka rodič - dítě - učitel absolvuje společné konzultace, které nabízí možnost probrat individuální posuny dětí. Třídní schůzky probíhají pravidelně v polovině září, lednu a v květnu. Informace o jejich termínu jsou rodičům posílány emailem.

Ani o náš každodenní program nepřijdete. Zákulisí školních i mimoškolních akcí nabízíme na Facebooku nebo Instagramu školy. Sledujte nás 👓

formuláře pro rodiče

Školní družina

Odpočinek, relax, pobyt venku, pozorování přírody, prožitkové tvoření, společenské hry, práce s pomůckami - to je naše Montessori družina. 

Družina přináší prostor pro volnou hru, v mnohém navazuje na program prvního trojročí, vhodně ho doplňuje a rozvíjí. A hlavně - děti jsou spolu, hrají si... a o to tady přeci jde!

V družině se dětem věnují naše vychovatelky Martina, Barbora a Veronika.

Více informací ke školní družině najdete tady. No a kdybyste byli zvědaví na fotky z družiny, najdete je tady.

školní kroužky

Děti z Via Montessori mohou navštěvovat Montessori klub, ve kterém probíhají dílny čtení, prezentace projektů, děti si do svých indexů zapisují, na čem přes den pracovaly. 

Podle svého zájmu si dále můžou vybrat kroužek pořádaný Montessori centrem, jejich seznam a možnost přihlášení najdete tady.

Informace ke školní jídelně

Podrobné informace o tom, jak to u nás chutná i vypadá, najdete tady.

školská rada

Vše, co jste kdy chtěli vědět o školské radě, najdete na úřední desce.

pro rodiče sponzory

Většinu materiálu a pomůcek potřebnou pro výuku i provoz si škola s pomocí zřizovatele zajistí sama. Ale přeci jen, čas od času potřebujeme pomoct s nějakými vychytávkami, kterými bychom rádi podpořili a zpestřili program pro školní děti. Mnohé jde vyrobit šikovnou rukou, spoustu toho se dá nakoupit a velmi nám pomůže také finanční dar. Vpravo s vámi sdílíme, co aktuálně potřebujeme.

Za vaši štědrost velmi děkujeme. Pokud vás zajímají možnosti sponzoringu, prosím, kontaktujte nás.

Sponzoring

na jedné lodi! společné akce rodičů, dětí a učitelů

Pojďme si to užít spolu s dětmi! Výlety sportovní, turistické, odpočinkové i poznávací, besedy, návštěvy.. Cokoliv, co si vymyslíme a bude nás bavit, můžeme společně uskutečnit. 

Přijďte nám do školy popovídat o svém zajímavém (i nezajímavém) povolání nebo rovnou vést kroužek v tématu, kterému vy rozumíte více než lektoři a pedagogové. 

Aktuální fotoreportáže ze společných akcí vám přinášíme pravidelně na našem Facebooku a Instagramu. Díky, že se zapojujete!